Schuldbewaking.nl richt zich specifiek op oninbare vorderingen, die op een later tijdstip alsnog zijn te innen. Na het traject van minnelijke incasso (incassobureaus) en gerechtelijke incasso (deurwaarders) worden niet inbare vorderingen (inmiddels met een titel zoals vonnissen) afgeschreven. Vervolgens belanden deze vorderingen meestal in de kast en gebeurt er niets meer mee. Hier pakt Schuldbewaking.nl de draad op door deze vorderingen regelmatig te monitoren op inbaarheid. Daarvoor is het monitoringsprogramma OCTABASE ontwikkeld, dat ondermeer gebruik maakt van gegevens uit de sociale media. Zo kan vaak toch nog 15 tot 20 procent van de vorderingen in de loop der jaren alsnog worden ingevorderd. Inkomsten waar geen rekening mee is gehouden. Tevens wordt verjaring van de vorderingen voorkomen. Schuldbewaking.nl doet dit voor grote en middelgrote ondernemingen, (semi-) overheidsinstanties, woningbouwcorporaties en advocatenkantoren. Voor kleinere bedrijven en particulieren met één of enkele oninbare vorderingen kan online via de website van Schuldbewaking.nl een abonnement worden afgesloten om de schuld jaarlijks te laten bewaken en indien mogelijk te incasseren.

Schuldbewaking.nl verleent ook diensten op het gebied van verhaalsonderzoek, het zoeken naar steunvorderingen bij faillissementsaanvragen (om incasso af te dwingen) en kan natuurlijk ook minnelijke incassotrajecten verzorgen. Schuldbewaking.nl werkt samen met een landelijk dekkend deurwaarderscollectief.

Tenslotte houdt Schuldbewaking.nl zich ook met schuldpreventie bezig vanuit het motto voorkomen is beter dan genezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@schuldbewaking.nl