Verhaalsonderzoek

Standaard Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon/ Inkomstenbron

Inhoud: Bron(nen) van inkomsten (loondienstverband, uitkering, zelfstandig ondernemer)

Personalia, burgerlijke staat, personalia partner, adres.

€   140
Opmerking: Bij opgaaf zonder geboortedatum bedraagt voornoemde onderzoek € 100,00. Dit gezien wij eerst de geboortedatum moeten traceren, alvorens wij daadwerkelijk met het onderzoek kunnen beginnen. € 200
Standaard Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon, inclusief partner

Inhoud: Bron(nen) van inkomsten (loondienstverband, uitkering, zelfstandig ondernemer)Personalia, burgerlijke staat, personalia partner, adres.

€ 270
Standaard Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon + hoogte inkomsten

Inhoud: Bron(nen) van inkomsten (loondienstverband, uitkering, zelfstandig ondernemer),Personalia, burgerlijke staat, personalia partner, adres, hoogte inkomen.

€   170
Standaard Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon + hoogte inkomsten, inclusief partner

Inhoud: Bron(nen) van inkomsten (loondienstverband, uitkering, zelfstandig ondernemer),Personalia, burgerlijke staat, personalia partner, adres, hoogte inkomen.

€ 330
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon

Inhoud: Bron(en) van inkomsten, personalia, burgerlijke staat, huwelijksregime, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale-/hypothecaire recherche, bankrelatie, voertuiginformatie, morele beoordeling en bijzonderheden.

€ 500
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon, inclusief partner

Inhoud: Bron(en) van inkomsten, personalia, burgerlijke staat, huwelijksregime, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale-/hypothecaire recherche, bankrelatie, voertuiginformatie, morele beoordeling en bijzonderheden.

€ 800
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon, inclusief steunvorderingen onderzoek

Inhoud: Bron(en) van inkomsten, personalia, burgerlijke staat, huwelijksregime, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale-/hypothecaire recherche, bankrelatie, voertuiginformatie, morele beoordeling en bijzonderheden en traceren van steunvorderingen.

€ 750
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Natuurlijk Persoon, inclusief locatiebezoek

Inhoud: Bron(en) van inkomsten, personalia, burgerlijke staat, huwelijksregime, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale-/hypothecaire recherche, bankrelatie, voertuiginformatie, morele beoordeling en bijzonderheden.  Het voordeel van een locatiebezoek is inzicht te verkrijgen in de meest actuele stand van zaken betreffende de inboedel alsmede staat en gebruik van de woning. Eveneens verschaft het inzicht in de situatie waar en waarin uw debiteur zich bevindt.

€ 850
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon

Inhoud: Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, bankrelatie, voertuig informatie en verificatie natuurlijk persoon.

€ 575
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon, inclusief bestuurder

Inhoud: Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, bankrelatie, voertuig informatie.

€ 750
Eventuele overige ron(en) van inkomsten directeur, personalia, burgerlijke staat, huwelijksregime, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, kadastrale-/hypothecaire recherche, bankrelatie, voertuiginformatie, morele beoordeling en bijzonderheden.
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon, inclusief opdrachtgever(s) ivm derdenbeslag

Inhoud: Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, bankrelatie, voertuig informatie en verificatie natuurlijk persoon.

€ 650
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon inclusief steunvorderingen onderzoek

Inhoud: Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, bankrelatie, voertuig informatie en verificatie natuurlijk persoon.

€ 700
Uitgebreid Verhaalsonderzoek Rechtspersoon, inclusief locatiebezoek

Inhoud: Verificatie K.v.K., vestigingsadres, bedrijfsgrootte/omvang, bedrijfsconstructie, bedrijfsactiviteiten, betalingsdiscipline, financiële positie, betrokkenheid bij faillissementen, onroerend goed, bankrelatie, voertuig informatie en verificatie natuurlijk persoon. Het voordeel van een locatiebezoek is inzicht te verkrijgen in de meest actuele stand van zaken betreffende de inboedel alsmede staat en gebruik van het bedrijfspand. Eveneens verschaft het inzicht in de situatie waar en waarin uw debiteur zich bevindt.

€ 800
Steunvorderingen

Als u overweegt het faillissement van een debiteur aan te vragen kunnen wij u van dienst zijn bij het zoeken naar een ander bedrijf met een vordering op dezelfde debiteur die als steunvordering in de procedure kan worden gebruikt.

€ 350
Financiële positie

Het nagaan van betalingsachterstanden

€ 250
Onderzoek VOW’ers (Vertrokken Onbekend Waarheen) € 200
Inhoud: Adres traceren van personen die niet meer volgens opgave van de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven en/of met onbekende bestemming zijn vertrokken.
Adresonderzoek € 160
Inhoud: Er wordt nagegaan of adresgegevens correct zijn. Indien noodzakelijk zal er een onderzoek worden verricht naar nieuwe adresgegevens.
Identiteit verificatie

Inhoud: Er wordt gecontroleerd of de debiteur daadwerkelijk is voor wie hij zich uitgeeft. Als de

Informatie niet juist blijkt te zijn, zal worden getracht de correcte naam te achterhalen.

€ 225
Onroerend goed onderzoek

Inhoud: Bij dit onderzoek wordt voor u nagegaan of de debiteur in Nederland onroerend goed op zijn naam geregistreerd heeft staan.

€  150
Erfgenamen onderzoek

Aanvragen uitsluitend per email info@schuldbewaking.nl

€ 375
Prijzen exclusief 21% BTW
 (c) schuldbewaking B.V. 2017